Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ζούμκους

ζούμκους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ζωμός κρέατος

Επεξήγηση

Ζουμί από κρέας που έχει βράσει σε καζάνι, κυρίως αυτό που σερβίρεται στα πανηγύρια. Συνήθως είναι γίδα.