Διάλεκτος: Αμαλιαδιώτικα - Λέξη: λιμοκοντόρος

λιμοκοντόρος

Διάλεκτος: Αμαλιαδιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Αμαλιάδα

Μετάφραση

σαρκαστικά για φτωχους χέους που ντύνονται και συμπεριφέρονται σαν πλούσιοι