Διάλεκτος: Αμαλιαδιώτικα - Λέξη: Γιούδας

Γιούδας

Διάλεκτος: Αμαλιαδιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Αμαλιάδα

Μετάφραση

κάποιος που προδίδει

Επεξήγηση

απο το Ιούδας