Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: αραέτς

αραέτς

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

έτσι

Επεξήγηση

δίνει έμφαση στην απάντηση. Π.χ. στην ερώτηση πώς γίνεται αυτό; -Αραέτς! (Να, έτσι!)