Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Γυφτοντάμαρο.

Γυφτοντάμαρο.

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Γύφτος.

Επεξήγηση

Αυτός που εχει γύφτικη καταγωγή.