Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Πορδίλης.

Πορδίλης.

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Κλανιάρης.

Επεξήγηση

Αυτός που κλάνει.