Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ρόγαλος.

Ρόγαλος.

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Αράχνη.

Επεξήγηση

Μικρή αράχνη.