Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Γκαργκλιάνος

Γκαργκλιάνος

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Λαιμός κότας