Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Παΐνισκα

Παΐνισκα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Πήγαινα

Επεξήγηση

Πήγαινα κάπου