Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Μπουμπόνι

Μπουμπόνι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Γλύκισμα

Επεξήγηση

Συνήθως καραμέλες