Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Πισκιούλια

Πισκιούλια

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Παρωπίδες

Επεξήγηση

Στά μάτια του ζώου για να μην τρομάζει