Διάλεκτος: Αμαλιαδιώτικα - Λέξη: Μάκενα

Μάκενα

Διάλεκτος: Αμαλιαδιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Αμαλιάδα

Μετάφραση

Μηχανή

Επεξήγηση

Η μηχανή που 'εδινε "καθαρή" την κορινθιακή σταφίδα.