Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: πουλόπο'μ

πουλόπο'μ

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

παιδί μου

Επεξήγηση

πουλάκι μου, παιδάκι μου (χαιδευτικά)