Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μουσμούλης

μουσμούλης

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

ο πάρα πολύ αργός στις κινήσεις