Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σγκουριάζω

σγκουριάζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σκουριάζω

Επεξήγηση

Πιάνω σκουριά, οξειδώνομαι