Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σγκουριάρ'κος

σγκουριάρ'κος

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σκουριασμένος

Επεξήγηση

Αυτός που έχει αποκτήσει σκουριά