Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σγκουριά

σγκουριά

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

σκουριά

Επεξήγηση

Η σκουριά που αναπτύσσεται επάνω στα μέταλλα