Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Σιβαίνω (προφορά σιβαίνου . . . )

Σιβαίνω (προφορά σιβαίνου . . . )

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Εισέρχομαι, μπαίνω κάπου

Επεξήγηση

Μετάθεση τού αρχικού σ'ιγμα και το "εισβαίνω" γίνεται "σιβαίνω"

Σχόλια

Παρατατικός "Σιέβηνα" Αόριστος " Σιέφκα"