Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Τράμπα

Τράμπα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Ανταλλαγή

Επεξήγηση

Δίνω κάτι και σε αντάλλαγμα παίρνω κάτι άλλο ίσης αξίας (Νεοχώρι)