Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Αγκούτκας

Αγκούτκας

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Το π΄'ισω μέρος τού κεφαλιού

Επεξήγηση

Γενικά το πίσω και κάτω μέρος τού κεφαλιού, προς τον αυχένα . . ( Νεοχώρι).