Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Πεδίκλα

Πεδίκλα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Πέδη

Επεξήγηση

Το δέσιμο των μπροστινών ποδιών τού ζώου (μουλαριού , γαιδουριού ή αλόγου). Το δέσιμο γίνεται χαμηλά και το ζώο μετακινείται αργά σηκώνοντας συγχρόνως και τα δύο μπροστινά πόδια. Η πεδίκλα μπαίνει για να μην απομακρύνεται το ζώο.