Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ζιούνκα

Ζιούνκα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Το Εχινώδες περίβλημα του καρπού της Καστανιάς.

Επεξήγηση

Το εξωτερικό περίβλημα του καρπού τής καστανιάς που ομοιάζει με Αχινό. Η λέξη μάλλον Σλαβικής προέλευσης.