Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Γρένω

Γρένω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Αραιώνω και καθαρίζω το μαλλί με τα χέρια

Επεξήγηση

Το αραίωμα και καθαρισμός τού μαλλιού από ξένα σώματα, (κολλητσίδες) πριν να λαναριστεί. ,