Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Γκδί

Γκδί

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Το Γουδί

Επεξήγηση

Το " Ιγδίον" των αρχαίων απαραίτητο για τη σκορδαλιά πριν να εφευρεθεί το . . .μϊξερ.. . .(Νεοχώρι)