Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Τσιουφνιάρ' ς

Τσιουφνιάρ' ς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Ο Κλανιάρης

Επεξήγηση

Έ¨ ε . . . τί να τουν κάν' ς τού γέρου τού Τσιουφνιάρ . . .αυτόνους είνι για . . .σιαπέρα. . .( για τα μνήματα . . .) Νεοχώρι