Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ανιεσα

Ανιεσα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Αναπνοή.

Επεξήγηση

Λεμε "δεν ανισιέν' " δε μπουρεί να πάρ' ανιέσα . . . Νεοχώρι. . .