Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Μπραστίνα

Μπραστίνα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Φασουλόβεργα

Επεξήγηση

Κ αμία επεξήγηση, απλό το θέμα και στο χωριό το Νεοχώρι επειδή δεν υπήρχαν καλάμια, για τα φασόλια χρησιμοποιούσαμε τις Μπραστίνες. . .