Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: ντερντέρτς

ντερντέρτς

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

βαλές

Επεξήγηση

το φύλλο της τράπουλας