Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: αχάντια

αχάντια

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αγκάθια

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

όποιος τρώει κι εμέν κι δει μαύρα αχάντια να πατεί

όποιος τρώει και δεν μου δίνει μαύρα αγκάθια να πατάει