Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: χουλιάρ

χουλιάρ

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

κουτάλι

Επεξήγηση

απο το αρχαιο κοχλιαριον