Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: αχούλ

αχούλ

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

μυαλό