Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Τρίνα

Τρίνα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Ψιλό αγκάθι συνήθως από ανανίδα

Επεξήγηση

Στα Σλαβικά το αγκάθι είναι TRN (έτσι χωρίς φωνήεντα)και προφέρεται τίρν . . .