Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ζντάβλιστρου

Ζντάβλιστρου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Συνδαύλιστρο (Συνδαυλίζω)

Επεξήγηση

Προφέρεται Ζdαύλιστρου (χωρίς νί). Η Μακριά και κάπως λιανή βέργα για το "γύρισμα" των ξύλων που καίγονται στο φούρνο, για καεί ο φούρνος παντού μέχρι να "'ασπρίσει" η οροφή του. (Νεοχώρι)