Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Γκαλιγκότσ'

Γκαλιγκότσ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Φόρτωμα και κουβάλημα στην πλάτη.

Επεξήγηση

Γκαλιγκότσ' παίρναμε τα μικρότερα παιδιά επειδή κουράζονταν και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ή για να τα περάσουμε από κάπου. (Νεοχώρι)