Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Γκντώ. (παρατατικός Γκντούσα, αόρ. Γκούτσα . . .)

Γκντώ. (παρατατικός Γκντούσα, αόρ. Γκούτσα . . .)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Σμπρώχνω

Επεξήγηση

Προφέρεται Gdώ (χωρίς καθόλου Νί.)Προστακτική Gούda αλλά και. . .Gούτσι ( του) , Gούdα του , Gούτσι του (τού κούτσουρου) νάρτ' κατασιαδώ . . . ( Νεοχώρι)