Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Τσιμουλήθρα

Τσιμουλήθρα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Κοκκινίλα στα γυμνά μέρη τού σώματος από έκθεση σε φωτιά

Επεξήγηση

΄Κοκκινίλα από το πλησίασμα στη φωτιά κατά το χειμώνα. Συνήθως "Τσιμουλήθρες" βγάζαμε στα πόδια όταν πλησιάζαμε πολύ στο τζάκι. Κοκκίνιζαν τα γυμνά μέρη αλλά η "κοκκινίλα" δεν κρατούσε πολύ. ( Νεοχώρι)