Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Αξαμώνω

Αξαμώνω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Απειλώ

Επεξήγηση

Με λόγια, χειρονομίες και ανάλογη στάση τού σώματος, δείχνω σε κάποιος ότι είμαι έτοιμος να ορμήσω, να επιτεθώ, να τον χτυπήσω. . .