Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Σκμώ και Σκμίζω (Σκμίζου)

Σκμώ και Σκμίζω (Σκμίζου)

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Αρχαία λέξη Σκεδάννυμι

Επεξήγηση

Διασκορπίζω, σκορπώ, παρατατικός Σκούμζα. Συναντιέται και ακούγεται ακόμα στο Νεοχώρι Χαλκιδικής.