Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: αδακά

αδακά

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

εδώ