Διάλεκτος: Ναξιώτικα

Ναξιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου

Τόπος που μιλείται: Νάξος

Λέξεις