Διάλεκτος: Ναξιώτικα

Ναξιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου

Τόπος που μιλείται: Νάξος

Σχόλια:

HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE HACKED BY ROOTUNITED - EMYOUNOONE 

Λέξεις