Διάλεκτος: Νεμεώτικα

Νεμεώτικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Νότιος Κορινθία - Βόρειος Αργολίδα