Διάλεκτος: Νεμεώτικα

Νεμεώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Πελλοπόνησος

Τόπος που μιλείται: Νότιος Κορινθία - Βόρειος Αργολίδα