Διάλεκτος: καλαμπακιοτικα

καλαμπακιοτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία

Τόπος που μιλείται: καλαμπακα

Λέξεις