Διάλεκτος: Σινασίτικα

Σινασίτικα

Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία

Τόπος που μιλείται: Στη Σινασό Καππαδοκίας, μέχρι το 1924

Σχόλια:

Ασχολούμαι με το σινασίτικο γλωσ. ιδίωμα από 20ετίας, ψάχνοντας λέξεις,σε μιά προσπάθειά μου για να κάνω το σινασίτικο λεξικό. Υπήρχε μια λέξη: Αρχαλέτς. Εμείς οι σινασίτες γνωρίζουμε τί ακριβώς σημαίνει. Τη θέτω σαν Παρδαλή στο σάιτ σας !!!

Λέξεις