Διάλεκτος: Καρδιτσιώτικα

Καρδιτσιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία

Τόπος που μιλείται: Καρδίτσα

Λέξεις