Διάλεκτος: Κυπριακά

Κυπριακά

Ευρύτερη περιοχή: Κύπρος

Τόπος που μιλείται:

Λέξεις