Λέξη μπουλίτσα, η
Μετάφραση   
Επεξήγηση  το οριζόντιο σανίδι που ήταν γύρω γύρω από το τζάκι
Διάλεκτος  Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα

την καταχώρησε πρόσφατα ο Θρακιώτης
Μετά από 5 ημέρες θα συμπεριληφθεί οριστικά στο λεξικό ή θα διαγραφεί, αν είναι ψεύτικη.


Εσείς αποφασίζετε :
Να συμπεριληφθεί
Να μην συμπεριληφθεί